BIM / Orange button®

& SLIM BOUWEN

Onder slim bouwen verstaan wij een manier van samenwerken waarbij werkvoorbereiding en ontwerp grotendeels geautomatiseerd zijn en waarbij deze manier van bouwen leidt tot hogere kwaliteit, lagere kosten en minder verbruik van materialen voor de gehele bouwketen.

& KWALITEIT OMHOOG

Gecertificeerd brandwerend afdichten is alleen mogelijk met een juiste opbouw van de brandwerende scheidingsconstructie en een juiste ophanging van de installatie. In de brandwerende afdichtingen van ORANGE BUTTON® zit standaard een advies verwerkt voor de opbouw van de flexibele wanden en ophanging van de installatie.

& KOSTEN OMLAAG

In de brandwerende afdichtingen van ORANGE BUTTON® zit standaard een sparingsmaat advies verwerkt. Als het BIM ontwerp door ons wordt uitgevoerd, zal ORANGE BUTTON® de meest voordelige en gecertificeerde afdichtingsystemen met bijbehorende sparingen adviseren en ontwerpen in BIM.

& DUURZAAMHEID

Met ORANGE BUTTON® streven wij ernaar om de meest voordelige en gecertificeerde, brandwerende afdichtingen te ontwerpen in BIM. In het ontwerp wordt rekening gehouden met een optimale sparingsmaatvoering voor het juiste verbruik aan materiaal. Overmaatse sparingen – gepaard met teveel materiaalverbruik – behoren op deze manier tot het verleden!

& SPARINGEN

Een juiste afmeting van de sparing is onlosmakelijk verbonden met een gecertificeerde manier van brandwerend afdichten. Een te grote of te kleine sparing kan ertoe leiden dat een installatie – in de praktijk – niet exact volgens attest brandwerend afgedicht kan worden en vooral te duur wordt. In de brandwerende afdichtingen van ORANGE BUTTON® zit standaard een sparingsmaat advies verwerkt.

& OPBOUW FLEXIBELE WANDEN

Naast een juiste afmeting van een sparing is een juiste opbouw en dikte van een brandwerende scheidingsconstructie bepalend of een doorvoering op een gecertificeerde manier brandwerend kan worden afgedicht. Bij flexibele wanden dient een grote sparing in de dagkant minimaal verstevigd te worden met C-profielen om de brandwerendheid van de wand – in combinatie met de afdichting – te kunnen garanderen. In de brandwerende afdichtingen van ORANGE BUTTON® zit standaard een advies verwerkt voor de opbouw van flexibele wanden.

& OPHANGING INSTALLATIE

Een installatie die door een brandscheiding wordt gevoerd moet op een juiste manier worden ondersteund en/of opgehangen. Deze manier en positie van ophanging moet in de praktijk zijn uitgevoerd volgens de voorschriften van het brandwerend afdichtsysteem. In de brandwerende afdichtingen van ORANGE BUTTON® zit standaard een advies verwerkt over de juiste positie van het eerste ophangpunt.

& ONDERHOUD

Na oplevering van een project vinden er vaak mutaties plaats waarbij brandscheidingen doorbroken en beschadigd worden. Om de brandwerendheid van de brandscheidingen te kunnen garanderen, dienen deze doorbrekingen en beschadigingen te worden hersteld. Met behulp van ORANGE BUTTON® kunnen wij slimme oplossingen ontwerpen en adviseren in BIM die onderhoudswerkzaamheden tot een minimum beperken. Denk hierbij aan de HILTI CFS-SL GA brandwerende sleeve voor het afdichten van afzonderlijke kabels en kabelbundels.

& BIM BASIS ILS

Het op een eenduidige manier uitwisselen van informatie heeft vele voordelen binnen de bouw. Op deze manier spreken wij allemaal dezelfde taal en kan informatie efficiënter en effectiever geborgd en hergebruikt worden. Een van deze basisafspraken is objecten voorzien, indien van toepassing, van de eigenschap FireRating. Het correct aangeven van brandwerendheid in wanden en vloeren is een van de basisafspraken waarop ORANGE BUTTON® ontwikkeld is. Zie onderstaande link voor meer informatie omtrent de BIM Basis ILS.

BIM basis ILS (Nederlands, v1.0)

& OpenBIM IFC

OpenBIM IFC is een bestandsvorm die binnen de bouw als standaard wordt gehanteerd. Met ORANGE BUTTON® worden brandwerende afdichtingen – vanuit native Revit software – standaard geëxporteerd in OpenBIM IFC. Indien de bronbestanden van het bouwkundig, constructief, werktuigbouwkundig en/of elektrotechnisch model niet gebaseerd zijn op Revit software, is het nu ook mogelijk om ORANGE BUTTON® te gebruiken door simpelweg IFC bestanden aan te leveren.

& INTERNATIONALE MOGELIJKHEDEN

ORANGE BUTTON® is mede ontwikkeld om de internationale markt te kunnen bedienen. Alle brandwerende voorzieningen zijn gebaseerd op European Technical Approvals en voldoen aan Europese normeringen.  Dit houdt in dat wij ook op internationaal niveau kunnen opereren!

Voor meer informatie omtrent de internationale mogelijkheden, neem gerust contact met ons op of bezoek onze internationale website op www.orangebutton.co.uk.

ORANGE BUTTON®

creëert een compleet nieuwe aanpak in brandveilig bouwen, die betaalbaar en schaalbaar is.
0
+
BIM AANVRAGEN
0
+
TEVREDEN OPDRACHTGEVERS