BIM Workflow

CHECKLIST PHASE

“Controleren op en verwerken van juiste informatie in BIM”

In de “CHECKLIST PHASE” communiceren wij de werkwijze en spelregels van ORANGE BUTTON® aan alle modellerende partijen die verantwoordelijk zijn voor het constructief, bouwkundig, werktuigbouwkundig en elektrotechnisch model. Dit doen wij middels het geven van een project specifieke presentatie over ORANGE BUTTON® en het bespreken van onze INFOGRAHIC. Wij voeren een standaard data check uit op alle modellen en verwerken de ontbrekende gegevens in een overzichtelijke CHECKLIST. Deze CHECKLIST bespreken wij met de aannemer en de installateur(s). Deze partijen zijn verantwoordelijk voor het op een juiste manier verwerken van informatie in BIM, zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van onze interne ORANGE BUTTON® BIM software.

QUOTATION PHASE

“Bepalen van vrijblijvende engineerings- en uitvoeringkosten”

In de “QUOTATION PHASE” bepalen wij de kosten voor BIM ontwerp en uitvoering van brandwerende afdichtingen. In deze fase krijgt de klant een offerte opgestuurd met een prijs voor het BIM ontwerp van brandwerende afdichtingen en een prijs voor de uitvoering van brandwerende afdichtingen op het project. Tevens ontvangt de klant een IFC bestand met “clashes” in de vorm van 3D-logootjes. Elke afzonderlijke clash in het model staat voor een unieke installatie die door een brandscheiding wordt gevoerd. Het aantal “clashes” – in het IFC bestand – bepaalt uiteindelijk de totale BIM ontwerpkosten. Verder specificeren wij in de offerte de verschillende type installaties en geadviseerde afdichtingsystemen. Wel zo helder en transparant!

ENGINEERING PHASE

“Meer dan enkel één druk op de ORANGE BUTTON®”

In de “ENGINEERING PHASE” worden alle “clashes” – met één druk op de ORANGE BUTTON® – automatisch omgezet naar brandwerende afdichtingen met bijbehorende standaard adviezen. Deze oplossingen kunnen volledig of gefaseerd worden ingeladen in BIM. Dit is geheel afhankelijk van het bouwproces en de wensen van de klant.

De “ENGINEERING PHASE” kan verder worden onderverdeeld in een “ADVICE & REMARK PHASE” en een “MODIFY PHASE”. In de “ADVICE & REMARK PHASE” wordt gekeken welke brandwerende systemen automatisch door ORANGE BUTTON® zijn ingeladen in BIM. Indien nodig worden er met de hand opmerkingen geplaatst in BIM, omdat bijvoorbeeld een bepaald type brandklep – in een brandwerende wand – gemodelleerd is, die niet getest is in een bepaalde wanddikte of omdat bijvoorbeeld twee afzonderlijke doorvoeringen te dicht naast elkaar gemodelleerd zijn. In de “MODIFY PHASE” krijgt de opdrachtgever de kans om de opmerkingen uit de “ADVICE & REMARK PHASE” te bespreken met de verantwoordelijke partijen en desbetreffende onderdelen op elkaar af te stemmen in BIM.

Het ontwerp van brandwerende afdichtingen in BIM – inclusief advies en opmerkingen – zorgt voor een optimalisatie van jouw BIM. Met als doel de kwaliteit te verhogen en de kosten te verlagen van het brandwerend afdichten op het project.

SOLUTIONS PHASE

“Het definitief maken van de oplossingen in BIM”

In de “SOLUTIONS PHASE” worden alle brandwerende afdichtingen met ORANGE BUTTON® definitief gemaakt in BIM. Deze definitieve brandwerende afdichtsystemen worden – inclusief standaard adviezen – in de vorm van .IFC en .RVT bestanden aangeleverd. Deze oplossingen kunnen volledig of gefaseerd definitief worden aangeleverd in BIM. Geheel afhankelijk van het bouwproces en de wensen van onze opdrachtgever. Net als wij in de praktijk een project gefaseerd kunnen opleveren, doen wij dit nu ook in BIM!

Ben jij op dit moment bezig met een actueel BIM project en zou jij graag meer informatie willen ontvangen omtrent de faseringen en de mogelijkheden om ORANGE BUTTON® toe te passen? Neem dan gerust contact met ons op voor het inplannen van een afspraak!