BIM

BIM & BRANDWERENDE AFDICHTINGEN

Compact Brandpreventie heeft al haar brandwerende afdichtsystemen uitgewerkt in BIM. Verder hebben wij de werkvoorbereiding geautomatiseerd en kunnen wij – met 1 druk op de knop – alle brandwerende afdichtingen inladen in BIM. Dit innovatieve concept heet ORANGE BUTTON®.

BIM & BIBLIOTHEEK

Wij hebben een BIM bibliotheek ontwikkeld met brandwerende afdichtingen. Alle brandwerende afdichtingen in deze bibliotheek zijn van hoog niveau gemodelleerd en voldoen aan de Dutch Revit Standards. In deze slimme brandwerende afdichtingen zijn standaard adviezen verwerkt betreffende opbouw flexibele wanden, ophanging installatie en sparingsmaatvoering.

BIM & INTERNATIONAL CENTER

Kloppend hart van onze organisatie is ons INTERNATIONAL BIM CENTER waar de bouwkundige, constructieve en installatietechnische modellen samenkomen. In ons vooruitstrevend INTERNATIONAL BIM CENTER worden slimme BIM toepassingen ontwikkeld die bijdragen aan een hogere kwaliteit en lagere kosten in bouwkundige brandpreventie. Een van deze slimme toepassingen in onze interne BIM applicatie ORANGE BUTTON®, waarmee brandwerende afdichtingen worden uitgewerkt in BIM.

BIM & ONTWERP

In de regel kunnen wij alleen spreken van een gecertificeerde brandwerende afdichting als zowel de opbouw van de constructie, ophanging van installatie, sparingmaatvoering, type installatie en brandwerend afdichtsysteem – in de praktijk – exact zo zijn uitgevoerd als gespecificeerd in het bijbehorende testrapport. Indien een of meerdere onderdelen – per praktijksituatie – niet overeenkomen met het testrapport, kunnen wij niet spreken van een gecertificeerde brandwerende afdichting. Tijdens het ontwerp zorgen wij ervoor dat alle onderdelen (opbouw constructie, ophanging installatie, sparingmaatvoering, type installatie) op elkaar worden afgestemd, om de kwaliteit van het brandwerend afdichten te kunnen garanderen.

BIM & DOORVOERINGENBOEK 2.0

Het doorvoeringenboek is een van deze slimme toepassingen die in ons INTERNATIONAAL BIM CENTER is ontwikkeld. Vanuit ons INTERNATIONAAL BIM CENTER kunnen wij met 1 druk op de knop alle brandwerende afdichtingen – die met ORANGE BUTTON® zijn ingeladen in BIM – exporteren naar een echt project specifiek doorvoeringenboek. In dit digitale doorvoeringenboek zijn 3D afbeeldingen van de brandwerende afdichting opgenomen met werkbeschrijving en unieke nummering die correspondeert met de plattegronden.

BIM & PLATTEGRONDEN

Met behulp van ORANGE BUTTON® worden brandwerende afdichtingen automatisch ingeladen in BIM. Iedere brandwerende afdichting heeft een unieke nummering vanuit het model. Wij houden graag van duidelijkheid en eenvoud. Daarom exporteren wij onze brandwerende afdichtingsystemen – met unieke nummering – direct op plattegronden vanuit BIM. Onze monteurs krijgen deze plattegronden vooraf mee en weten zodoende van tevoren welke brandwerende afdichtingen zij waar moeten realiseren binnen jouw project.

BIM & LOGBOEK

Eigenaren en controlerende instanties hechten veel waarde aan een logboek waarin alle – in de praktijk uitgevoerde – brandwerende afdichtingen netjes gedocumenteerd zijn. Met behulp van ORANGE BUTTON® levert Compact Brandpreventie standaard een logboek aan met foto’s van de uitgevoerde brandwerende afdichtingen.
Wel zo handig!