Disclaimer

Compact Brandpreventie met KvK-nummer 51720507, heet u hartelijk welkom op https://www.compactbrandpreventie.nl. Met uw websitebezoek stemt u in met deze disclaimer. Wij kunnen de inhoud van de website en deze disclaimer op elk moment aanpassen. U ontvangt daar geen bericht van.

De inhoud van onze website is zorgvuldig samengesteld, maar uw bezoek is op eigen risico. Wij zetten ons optimaal in om de inhoud zo correct mogelijk te houden. Toch kan informatie onvolledig en achterhaald zijn of eventuele fouten bevatten. Dat geldt ook voor het aanbod van onze diensten.

Voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van informatie op de website zijn wij niet aansprakelijk. Verrichte handelingen op basis van onze website en de daarop verstrekte informatie komen voor eigen rekening en risico.

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Stuur een mail naar info@compactbrandpreventie.nl U heeft toestemming om onze website te gebruiken, maar maakt geen aanspraak op de intellectuele eigendomsrechten van Compact Brandpreventie, onze gebruikers of licentiehouders. Alle rechten die betrekking hebben op de inhoud van onze website behouden wij ons voor. Toestemming voor het gebruik van onze website-inhoud op publiekelijk toegankelijke plaatsen vraagt u aan via info@compactbrandpreventie.nl.